Bursa Yaşam
Bursa

Yasal sınırın üzerindeki fazla mesailer tazminat hakkı kazandırdı

Bursa İş Mahkemesi, emsal teşkil edebilecek bir karara imza attı. Gıda sektöründe çalışan bir fabrika işçisi 2016 yılında 432,4 saat fazla mesai yaparak 270 saatlik yasal sınırı aştı. İşçi, kendi rızasıyla işten ayrılıp tazminat talep etti. Ancak işveren karşı çıktı. Hak düşürücü süre geçmesinden sonra davanın açılmasına rağmen mahkeme fesih nedeninin davanın açıldığı tarihte de devamlılık arzetmesi nedeniyle patronun savunmasını reddederek, işçinin tazminat talebini kabul etti ve üst mahkeme de yerel mahkemenin kararını onayladı.


Mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşınıdığını ifade eden Avukat Deniz Sarıbaş Yılmaz, “Müvekkilim bir gıda fabrikasında 14 yıl boyunca işçi olarak çalışmış. Daha sonra bahsi geçen fabrikadaki çalışma şartları yıllık 270 saatin üzerinde fazla mesai şekline evrilmiş. Yıllık 270 saatin üzerindeki fazla mesai durumunda işçiler için haklı nedenle fesih sebebi olduğu aşikar. Açılan dava sonucunda mahkeme işçiyi haklı buldu ve 270 saati aşan fazla mesai nedeniyle kıdem tazminatına hak kazandı. Ancak bu dava ilginç olan şu ki müvekkilim işverenin ileri sürdüğü fazla mesaiye rıza göstererek onay veriyor. Ayrıca yasal olarak haklı nedenin devamlılık arz ettiği için hak düşürücü süreye tabii tutulmaksızın davası kabul ediliyor. Bu da Türkiye’de ender rastlanan bir karar. İstinaf Mahkemesi tarafından bu karar onandı” şeklinde konuştu.

İşçi haklı bulundu
Dosya çerçevesinde sunulan son 3 döneme ait bordroların incelenmesinde feshin gerçekleştiği 2016 yılı için fazla çalışma toplamının 432,4 saat olduğu; böylelikle senelik 270 saatlik yasal sınırın aşıldığı bilirkişi raporu ile tespit edildi. Davalı iş yerinde kanun hükümlerine uygun çalışma şartlarının uygulanmadığı anlaşıldığından davacı işçi tarafından iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığı sonucuna varıldı. Mahkeme tarafından kanun hükümlerine uygun çalışma şartlarının uygulanmamasının davalı iş yerinde devamlı bir hal taşıdığı ve iş akdinin fesih tarihi itibariyle de fesih nedenin devam ettiği anlaşıldığından davalı vekilinin feshin 6 günlük sürede yapılmadığı savunmasına mahkeme itibar etmedi. Bursa İş Mahkemesi emsal teşkil edebilecek bir karar vererek 6 günlük hak düşürücü süreye itibar edilmemesi ve işçinin çalıştığı dönemde işverenin sunduğu fazla mesai teklini kabul etmesine rağmen işçiyi haklı buldu. İşverenin, işçiye kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti. Bursa İş Mahkemesi’nin verdiği karar bir üst mahkeme tarafından onandı.

Related posts

İnegöl’ün 7. Kitap Şöleni Başladı

Bursa Yaşam

CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’nin mülkiyet devri gerçekleştirildi

Bursa Yaşam

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Ekonomideki yeni trendler, iş dünyasına olumlu yansıyacak”

Bursa Yaşam