Bursa Yaşam
Ekonomi

Merkez Bankası 2023 yol haritasını açıkladı

Mevduatta liralaşma hedefi yılın ilk yarısı için yüzde 60 olarak belirlendi. Yüzde 5’lik enflasyon hedefi de korundu.

10 BAŞLIK

Merkez Bankası dün yaptığı yazılı açıklama ile 2023 yılında uygulayacağı politikaları duyurdu. 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Temel Çerçevesi ise şu 10 maddede özetlendi:

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir. TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edilecek.

2- Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur.

3- TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecek.

4- Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecek.

5- TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecek.

6- Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecek.

7- Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.

8- Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecek.

9- Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecek.

10- TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecek.

Related posts

Martı, New York Borsası’nda Türk bayraklarıyla karşılandı

Bursa Yaşam

Pazarın ateşi düştü

Bursa Yaşam

Motorine zam geldi

Bursa Yaşam