Bursa

Yedi Vadi Okulları basın mensuplarına tanıtıldı

Yedi Vadi Okulları basın mensuplarına tanıtıld

Bursa’daki eğitim ve öğretim sektörüne yeni bir vizyon kazandırma amacı ile umutla yola çıkan Yedi Vadi Okulları basın mensupları ile Podyum Davet’te gerçekleştirilen basın toplantısı ile gazetecilerle buluştu. Sohbet havasında başlayan etkinlikte okul hakkında açıklamalar yapan Yedi Vadi Okulları Kampüs Müdürü Murat Gören, “Özel okullar istisnaları olmakla beraber ticari kuruluşlardır. Biz bir ticari kuruluş, ticarethane değiliz” dedi. Bu gerçekten hareketle farklı bakışımız ve eğitimdeki yıllara dayanan birikimimizle Yedi Vadi Okulları ismiyle yeni bir eğitim projesini oluşturduklarını söyleyen Gören, “Birçok tanımı olmakla beraber, ‘Eğitim, insanın tavır ve davranışlarında bilinçli olarak eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde meydana gelen değişiklikler sürecidir.’ Bu yönüyle eğitim gelecek kuşakların tüm boyutlarıyla hayata hazırlanmasıdır. Diğer bir yönüyle de eğitim, insanlık tarihi kadar eski olup, gerek birey olarak gerekse toplum olarak hayatı sürdürebilmenin neredeyse temel dayanağıdır. Su ve ekmek kadar elzemdir. Hiç şüphesiz ki toplumların başarısı, geleceğe güvenle yürümesi ve yeni neslin yaşama bilgi ve birikimleriyle katkı sunabilmesiyle doğru orantılıdır. Eğitim kurumları kabaca bu faaliyetlerin yürütüldüğü ortamlardır. Bir başka ifadeyle okullar, Bireyin, bilişsel, dilsel, sosyal, kültürel ve entelektüel tüm bilgi ve becerilerinin şekillendirildiği sistemli eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde icra edildiği eğitim habitatlarıdır. Eğitim uluslararası sözleşmeler ve ülkemizde anayasa ile garanti altına alınmış temel haklardandır. Buna göre; ‘Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz, dışlanamaz ve engellenemez. ’Hükümranlık gücünü elinde bulunduran devlet, bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Bu boyutuyla ülkemizde esas olan sosyal devlet anlayışı gereği eğitim faaliyetlerinin her açıdan devlet tarafından yürütülmesidir. Ancak özellikle son yıllarda yaygın bir biçimde devlet erki bu sorumluluğunu tercihen, gerekli yasal zeminde ve denetim yetkisini elinde bulundurma koşuluyla özel sektöre ile de paylaşmıştır. Bu yönüyle özel okullar devletin eğitim alanındaki sorumluluğuna ortak olmuşlardır. Fakat asıl mesele özel öğretim sektörünün kamunun paydaşı olarak üstlenmiş olduğu eğitim faaliyetlerini olması gereken hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla yürütüp yürütmediği meselesidir. İstisnaları olmakla birlikte büyük oranda özel öğretim sektörü bu açıdan üzerine aldığı sorumluluğu gereği gibi yerine getirememektedir. Belki de Yedi Vadi’yi doğuran da bu gereksinimdir. Çünkü yalnızca eğitimci olan kurucu mantığımıza göre felsefesi ve uygulamalarıyla uluslararası standartlarda eğitim veren eğitim kurumları ne yazık ki ülkemizde hala istenen düzeye ulaşamamıştır. Eğitim öğretim hizmetinden çok ticari faaliyetleri ile ön plana çıkmış ulusal ve yerel birçok özel öğretim kurumu bulunmaktadır.

Özetle, eğitimin tüccarları değil de zihinlerin mimarları olan bizler ‘Yedi vadiden yedi zirveye’ mottomuzla özel öğretim sektöründe bölgemizde ve ülkemizde sıradanlaşmış standartların dışına çıkan, felsefe eğitimini merkeze alan ve tüm eğitim öğretim uygulamalarıyla ezber bozan, özgür düşünen ve özgün üreten, en az iki bir yabancı dil edinen, soru soran, sorgulayan, hayal kuran, hedef koyan, sürece odaklanan, sürekli gelişime inanan zihinler yetiştirmeyi ilke edindik. Bu özelliğimizle Yedi Vadi okulları felsefesi ve entelektüel sermayesiyle de özgün ve bağımsızdır” dedi.
Yedi Vadi okulları felsefesi ve entelektüel sermayesiyle de özgün ve bağımsızdır. Yedi Vadi’nin temel bileşenlerini anlatan Müdürü Murat Gören, basın mensuplarına başlıklar halinde sıraladı.

►Biz esasında bir özel okul değiliz. Çünkü hâlihazırda bilinen örnekleriyle biz özel okula benzemeyiz. Kendi çocuklarımızı yetiştirme kaygısıyla yola çıkmış aynı zamanda çocuğuna farklı ve farklı olduğu kadar da nitelikli bir eğitim aldırmak isteyen, en değerlilerini bizlere emanet eden ebeveynlerin çocuklarına öğrenme ortamları sunan eğitimcileriz.
►Biz çeyrek asra yaklaşan eğitim tecrübesiyle, kendi eğitim felsefesini yaratan bir zihin inşa merkeziyiz.
►Özel okullar istisnaları olmakla beraber ticari kuruluşlardır. Biz bir ticari kuruluş, ticarethane değiliz.
►Özel okulların önemli bir kısmı farklı alanlarda iştirakleri olan iş insanlarının ilgi duyarak yatırım yaptığı sektör haline
gelmişken, bizler ise en önemli sermayesi entelektüel ve pedagojik birikimi olan eğitimcileriz.

►Bizler temel kazancımızı pedagojik veriler ve öğrenme süreçleri ile elde ederiz.
►Zekâ Eğitimi Programı, Çocuk Felsefesi, Yabancı Dil Edindirme vb. birçok eğitim-öğretim uygulamalarımızla özgün bir kurumuz.
►Yedi vadi okulları olarak en temel önceliğimiz özgür bir eğitim ortamı yaratmaktır. Çünkü bize göre özgür bir
eğitim ortamında büyümeyen her çocuk özgüveni düşük, sorgulamayan, üretmeyen pasif bir kişilik olarak yetişir.
►Çocuklarımıza anasınıfından itibaren felsefe eğitimi veriyoruz. Matthew Lipman tarafından geliştirilen P4C
çocuklar için felsefe programını uyguluyoruz. Bu konuda birikimli ve yetkin bir kadro ile çalışıyoruz. P4C programıyla
ilgili yıllara dayanan araştırma, geliştirme ve uygulama boyutuyla bir birikime sahibiz.
►Yabancı dil öğreniminin ne kadar önemli ve renkli olduğunun farkındayız. Ama ülkemizde yabancı dil öğretiminde ne
kadar başarısız olduğumuzu da biliyoruz. Esasında bir özel okulun temel varlık nedeninin öncelikle yabancı dil öğrenimini mümkün kılmasıdır. Bu açıdan biz başta İngilizce olmak üzere yabancı dil öğretiminde hem iddialı hem de
geçmiş uygulamalarımızla da başarılıyız. Çünkü biz dil öğretmiyoruz dili edindiriyoruz. Tıpkı araç kullanmak gibi dil öğrenimi de bir davranış edinme/ edindirme sürecidir.
►Zekâ eğitimi programımızla (ZEP) çocuklarımızın zekâ gelişimine yatırım yapıyoruz. Yedi vadi okullarında görsel
algı, işitsel algı, akıl-zekâ, üretkenlik ve düşünme becerileri uygulamalarıyla çocuklarımızın zihin- zekâ gelişimi
dönemlerinin farkında olarak ve bu gelişimin usul ve esaslarını uygulamak suretiyle etkin bir zekâ eğitimi faaliyetini
yürütüyoruz.
►Yedi Vadi okulları olarak bizler, her şeyden önce eğitimin değerini, eğitim uygulamalarını bilen ve aynı zamanda kendi
çocuğunu eğittiğinin bilincinde olan nitelikli ve içten bir eğitim kadrosu ile çalışıyoruz. Çocuğumuzu germeden,
eğmeden eğitmenin herkesten ve her şeyden öncelikli olduğunun bilincindeyiz. Öğretmenlerimiz eğitim bilim
komisyonumuzun planlamaları doğrultusunda düzenli ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi seminerlerinden
geçmektedir.
►Yedi vadi okullarında çocuklarımız için %100 güvenli eğitim ortamları oluşturuyoruz.
►Gıda güvenliğinden emin olmadığımız ürünleri kullanmıyor ve yemeklerimizi kendi mutfağımızda üretiyoruz.
►Gıda güvenliğinden emin olamadığımız için okullarımızda asla kantin bulundurmuyoruz.
Yedi vadi’de
►Eğitim ortamlarımızı Prebiyotik ürünlerle dezenfekte ederek hijyen kurallarına en üst düzeyde dikkat ediyor ve
özen gösteriyoruz.
Bir çocuğu dahi feda edeceğimiz bir okul var etmiyoruz. Fakat kendi ortamlarımızda çocuklarımıza feda edeceğimiz birçok şeye sahibiz.

Özcesi, Yedi vadi okulları benliğin yaşam efsanesinin bir metaforu olan SİMURG efsanesinden ilham alan bir eğitim efsanesidir. Elbette ki efsaneler zor anlaşılabilen imgelerle doludur. Bu açıdan da Yedi vadi okulları imgesini ve tüm özgünlüğünü özünden yaratan BİR EĞİTİM EFSANESİDİR. Çünkü biz tıpkı ilham kaynağımız olan Simurg Efsanesindeki gibi entelektüel, sosyal, maddi ve manevi tüm sermayesini
kendisi oluşturan, kendisi üreten, kendisi var eden özgün ve özgür bir eğitim kurumuyuz. Bu bağlamda hiçbir yapının,
unsurun ve patronun bağımlısı ve/veya mensubu değiliz. Tüm sermayemizin kaynağı özgünlüğümüz, özgürlüğümüz ve üretkenliğimizdir. Konuşmaların ardından Yedi Vadi Okulları Kampüs Müdürü Murat Gören, kendisine sorulan soruları cevapladı.

Related posts

Mudanya Belediyesi eşit eğitim için internet ağını genişletiyor

Utku ŞAMLI

Tekerlekli sandalye tamirevi Konak Mahallesi’ne taşındı

Utku ŞAMLI

İnegöl Belediyesi, dijital belediyecilikte Türkiye Birincisi

Utku ŞAMLI