Görsel Sanatlar Kültür Sanat

“Gezilir Yerlerde Tutsak Olmak” – Seramik Sergisi

“Gezilir Yerlerde Tutsak Olmak”

EBRU ZARAKOLU

Seramik Sergisi
16 Ocak – 10 Şubat 2020
GALERİ SELVİN

Ebru Zarakolu’nun yapıtlarında, bir-aradalık, ayrışma-birleşme karşıtlığı, psiko dinamik olgular, insanın gerçekliği, bütünlük arayışı ve maruz kaldığı kültürel füzyonlar konu olarak öne çıkar.

Sanat eğitimi öncesinde aldığı kimya eğitimi ile malzemeye müdahil olma halini güçlendirmiş olan Zarakolu, farklı malzemelerin bir aradalığından doğan gerilimleri / oluşumları deneyimler ve inceler.

Taşma, ayrışma, çatlama, kopma, birleşme, akma, birbiri içinde erime ve füzyona uğrama gibi kavramları, farklı malzemelerin bir arada bulunmalarından doğan gerilimler üzerinden dışavurumcu bir aktarım ile fiziksel gerçekliğe dönüştürür.

Bu bağlamda, sanat pratiğini “maddesel anlatım” üzerine inşa etmiştir. Zarakolu, malzemenin gücüne inanarak ve bu gücü ortaya çıkararak kendi düzenini, sanatsal düzlemini yaratır. Oluşturduğu yeni düzenin düzensizliği içerisinde dokuların, yüzeylerin, çatlakların, kırıkların ve kıvrımların birbirleri ile varolmalarına alan tanır. Yanısıra, tarihsel ve kültürel dokuların etkileri ‘wabisabi’denneo-klasik anlayışa, arkaik kalıntılardan modern mimariye farklı katmanların izleri olarak görülür.

Zarakolu, zihinsel ve duygusal gerçekliğini, yeryüzüne dokunduğumuz yerden, yerin en derin katmanlarından gelen bir malzeme ile anlatırken; bizleri de kendi tarihsel sürecimizde zihinsel tutsaklıklarımız arasında bir gezintiye çıkarır.

Ebru Zarakolu’nun “Gezilir Yerlerde Tutsak Olmak” ismini verdiği seramik sergisi 16 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında Galeri Selvin’de görülebilir.

Related posts

Evde konser zamanı

Bursa Yaşam

1BaşkaTiyatro’dan muhteşem oyun

Bursa Yaşam

Aziz Nesin hikayelerini sahneye taşıdılar

Utku ŞAMLI